Anteckningar Om Ett Rum

Anteckningar Om Ett rum är en film som under tid kommit att existera i fem olika versioner. En kvinna berättar om en upplevelse som hon haft som barn av ett rum som hon försökt att återskapa sedan dess. Ett gömställe där tiden förvrängs och omvärlden kan stängas ute. 

Anteckningar Om Ett Rum #1, video, 1 min. 2009

Anteckningar Om Ett Rum #2,  video installation, 8 min. 2010

Anteckningar Om Ett Rum #3, animation, 3:30 min. 2010

Anteckningar Om Ett Rum #4,  video 4:30 min. 2010

Anteckningar Om Ett Rum #5, 4-channel video sculpture, 2010