Instabila synrand

Videoinstallation, loop, 2013

Är den frekvent filmade utsikten ett uttryck för en vilja att förstärka och bevara en upplevelse? Det som återstår är ett färgfält av 1920 gånger 1080 stycken pixlar. Uppförstorad, pixlig och med horisonten på vertikalen, ville jag skapa en ny upplevelse av den solnedgång jag så ofta filmar. 

Dokumentation från grupputställningen”See-Saw #2”, Temporära Konsthallen, Stockholm juni 2013. 

Videodokumentation:

: