Cv

UTBILDNING:

2012 – 2014:    Masterprogram i Fri Konst, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
2009 – 2012:    Kandidatprogram i Fri Konst, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
2004 – 2006:    Filmlinjen, Skurups Folkhögskola, Skurup

FILMOGRAFI:

2024     DISKRET MATEMATIK, 15 min, fiktion. Regisserad tillsammans med Lucia Pagano
2020     PARK, 14 min. dokumentär. Regisserad tillsammans med Lucia Pagano.
2018     WINZIP SENSES, 15 min. videoinstallation. I samarbete med Reza Hazare.
2017     UTSIKTERNA,  43 min. videoinstallation.
2014     LAGRAT LIV, 50 min videoinstallation.
2014     DET SOM FINNS, 21 min dokumentär.
2013     INSTABILA SYNRAND, loop, videoinstallation.
2012     ORIENTERING, 7 min fiktion och tre kanals-videoinstallation.
2012     FOTOGRAFEN, 11 min fiktion.
2009     DELTAGAREN, 16 min fiktion.
2006     HEMMAFRUN & KONTROLLANTEN, 11 min fiktion.
2005     SAMVARO, 11 min fiktion.

UTSTÄLLNINGAR:

2020     ”Manifestation Lövholmen”, Färgfabriken, Stockholm.
2018     ”Shared History”, Färgfabriken, Stockholm.
2018     ”Shared History”, Baltic Sea Cultural Centre, Gdansk.
2017     ”Utsikterna”, soloutställning at Galleri Box, Göteborg (soloutställning).
2017     ”Dörren i muren”, Konstfrämjandet Skåne, Malmö.
2015     Map of the new art, Imago Mundi. Luciano Benetton Collection, Venedig
2015     Supermarket Art Fair, Stockholm.
2015     ”Let Me Tell You A Story”, Göteborgs Konsthall.
2014     ”Lagrat Liv”, Verkstad: rum för konst, Norrköping (soloutställning).
2014     ”Det som finns”, Galleri Mejan. Examensutställning (soloutställning).
2014     Stockholm Music & Arts, videoinstallation i konstprogrammet.
2014     ”Not Safe For Work”,Konstakademien, masterutställning.
2013     SEE-SAW #2, Temporära Konsthallen.
2013     SEE-SAW #1, Verkstad: Rum för konst.
2012     Kandidatutställning, Kungl. Konsthögskolan.
2012     Kandidatutställning, Kungl. Konsthögskolan.
2011     Förberedelse Inför Katastrof, videoinstallation Black box, Kungl. Konsthögskolan.
2011     Anteckningar Om Ett Rum # 5, videoinstallation, vårutställning Open           Studios, Kungl. Konsthögskolan.
2010     Anteckningar Om Ett Rum # 2, videoinstallation, grupputställning ”Four Days of Escapism”, Weld.

REPRESENTERAD:

Moderna Museet, Göteborg Stad, Filmform.

VISNINGAR & PUBLIKA FRAMTRÄDANDEN:

2024    ”Diskret Matematik”har premiär i Swedish Shorts på Göteborgs filmfestival.
2024    Filmform tar in filmen ”Diskret Matematik” i sin katalog.
2022    Visning av Double Music, Kungliga Musikhögskolan.
2021    Representerad av Filmform med filmen ”Park”.
2021    Visning av Double Music, Stockholm Jazzfestival, Kulturhuset.
2021    ”Winzip senses” visas på Färgfabrikens websida under en månad.
2021    Rencontres Internationales Paris/Berlin, ”Park” shortlisted.
2020    Nominerad i Startsladden, Göteborgs filmfestival.
2020    Nominerad till Tempo Short Award, Tempo dokumentärfestival.
2020    Vinnare av Tempo Sound Award, Tempo dokumentärfestival.
2020    1 km film, Stockholm filmfestival
2020    33:e Helsinki International Film Festival – Kärlek & Anarki

2020    Nationella tävlan, 39:e Uppsala Internationella Kortfilmsfestival, nationella tävlan.
2020    Uppsala kortfilmspitch
2020    Representerad av Filmform med filmen ”Park”.

2019    Invigningen av Mindepartementet, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.
2018    Nationella tävlan, 37:e Uppsala Internationella Kortfilmsfestival.

2018    Filmbar #21, Malmö.
2017  
  Konstnärssamtal och filmvisning, Gallerinatten, Konstfrämjandet, Malmö.
2017    Konstnärssamtal med Karin Sandberg, Galleri Box.
2017    Dead End Festival, Melbourne.

2015   Representerad av Filmform. med filmerna: ”Det som finns”, ”Fotografen” och ”Orientering”. 
2015    Göteborgs Filmfestival.
2014    Filmbar #13, Malmö.
2014    Nationella tävlan, 33:e Uppsala Internationella Kortfilmfestival.

2014    Galleri Maskinens konstkryssning mellan Umeå och Vasa.
2014    Prosecco e Pop Corn, Bari, Italien.
2014    Konstnärssamtal och filmvisning, Norrköpings Konstmuseum.
2014    FLM DVD #04, Fotografen.
2013    Nominerad till en Guldbagge för bästa kortfilm, Fotografen.
2012    Göteborg Internationella Filmfestival. Fotografen nominerad till Startsladden.

2012    Botkyrka Konsthall, Lilla Biografen.
2012    Intervju i tidningen FLM nr. 16.

2010    Fat Film Festival, Italien. Deltagaren. Special Jury Mention.
2009    Kurbas, Kiev. Anteckningar Om Ett Rum #1.
2009    Pixel, Lund. Deltagaren. Pris för Bästa Foto, Bästa Originalmusik och 2:a Pris för Bästa Film. 

2006    Umeå filmfestival
2005    Uppsala internationella kortfilmsfestival

ATELJÉVISTELSER, STIPENDIER & BIDRAG:

2024     Stockholm stads treåriga ateljéstipendium
2023     Projektstöd, Helge Ax:son Johnsons stipendiefond
2022     Ettårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2022     Projektstöd ”Diskret matematik”, Konstnärsnämnden
2020     Stockholm stads treåriga ateljéstipendium.
2020     Produktionsstöd, Svenska Filminsitutet.
2020     Projektstöd, Filmbasen / Film Stockholm.
2018     Assistentstipendium, Konstnärsnämnden.
2018    
Internationellt utbyte, Konstnärsnämnden.
2017     Stockholm stads treåriga ateljéstipendium.
2016     Konstnärsnämndens ett-åriga arbetsstipendium inom film-området.
2015     
Konstakademiens stipendium (Elice Erlandssons + Bengt Fredrikssons stipendium).
2014     Norrköping Air recidency program.
2013     Fredrika Bremer-förbundets studiestipendium
2013     Wilhelm Smiths fond.
2013     Gustaf och Ida Unmans donationsfond
2012     Anders Sandrews Utbildningstipendium
2007     Svenska Filminstitutet; Fortbildningsstöd för kvinnliga filmskapare

PUBLIKATIONER: 

2015-10    ”Archive of Visions and Actions – Contemporary Art from Sweden” (Fabrica)
2015-04    ”Verkstad 09-15” (bidrag till boken om konsthallen Verkstad: rum för konst)
2015-04     Filmögon #1 (bidrag till filmtidskriften filmögon.se)
2015-03      Videofocus Stigmart10 Art Review, 12th edition
2014-07    ”Vägledning / Guidance” (publication for Stockholm Music & Arts, ed. Hans    –Carlsson)
2014-06    Paletten #296 (Peeping Tom s. 28)

2014-05    ”Not Safe For Work” (publication for degree show, ed. Fredrik Ehlin)
2014-03    FLM DVD #04

UNDERVISNING:

2023    Filmlärare, Kulturskolan (pågående).
2022    Lärare, Gerlesborgsskolan (förberedande konstskola), Stockholm (ett år).
2021    Videoworkshop, en vecka, Konstskolan Idun Lovén
2019    Vik. adjunkt i video, Kungl. Konsthögskolan, 6 månader.
2019    Gästföreläsare för kandidatprogrammet på Film & Television på The Wits School of Art, Johannesburg.
2019    Gästföreläsare på kandidatprogrammet i Filmisk gestaltning, Akademin Valand, Göteborg
2017    Gästföreläsare på kandidatprogrammet i Filmisk gestaltning, Akademin Valand, Göteborg.

2017    Konstnärssamtal och filmvisning, Gallerinatten, Konstfrämjandet, Malmö.
2017    Representerad av Göteborgs Stad med bildserien ”Utsikt 1-9”.
2016    Gästföreläsare på kandidatprogrammet i Filmisk gestaltning, Akademin Valand, Göteborg.

2015    Gästföreläsare på kandidatprogrammet i Filmisk gestaltning, Akademin Valand, Göteborg.

PRESS:

2014-10-08    Kultursidan, Tjuvtitt på eget och andras liv
2014-08-27    Norrköpings tidningar, Filmar vid sidan om
2014-07-10    Kultursidan, Vanja söker vardagens mobilfilmer
2014-07-10    Folkbladet, Med öga för dina filmer
2014-07-08    Sveriges Radio P4 Norrköping, Intervju
2014-07-08    SVT Östnytt, Din mobilfilm kan bli konst
2014-05-29    Dagens Nyheter, Med tiden närvarande i alla rum

2014-03-18    FLM no. 25
2012-03-24    FLM no. 16